Usporedba Sustava KOTA s konkurentskim rješenjima za upravljanje spisima u JLU


CIJENA UVOĐENJA:
 • Višestruko niža.
 • Nisu potrebne skupe licence za bazu podatka, KOTA može koristiti moćni a besplatni SQL Server Express Edition.
 • Od dodatnog softvera i hardvera potreban je samo jedan poslužitelj s MS Windows 2003 Server OS-om, te skener za pisarnicu.
CIJENA ODRŽAVANJA:
 • Višestruko niža.
 • Licenciranje se radi jednokratno za cijelu gradsku upravu.
 • Nema dodatnih licenci ukoliko se naknadno povećava broj radnih stanica.
ISKORISTIVOST POSTOJEĆE INFRASTRUKTURE:
 • U većini organizacija JLU postoji određena IT infrastruktura koju KOTA optimalno iskorištava, zbog malih sistemskih zahtjeva.
 • Nije potreban novi hardver: Radna stanica može biti bilo koje osobno računalo s instaliranim operativnim sustavom Microsoft Windows 2000/XP/Vista
 • KOTA iskorištava postojeću kolaboracijsku i komunikacijsku infrastrukturu.
JEDNOSTAVNOST KORIŠTENJA I FOKUSIRANOST NA JLU:
 • Sustav KOTA zajednički je projekt privatnog i javnog sektora ciljano namijenjen optimizaciji poslovanja JLU.
 • Prilikom razvoja je upotrijebljeno znanje i iskustvo ljudi koji su zaposlenici JLU.
 • Sustav je prilagođen stvarnim situacijama u organizacijama JLU.
 • Prosječna dob i informatičko obrazovanje djelatnika u organizacijama JLU nisu idealni za primjenu novih IT Tehnologija. KOTA je vrlo jednostavna i lagana za učenje.
PRILAGOĐENOST HRVATSKOM OKRUŽENJU:
 • KOTA je 100% domaći proizvod.
 • KOTA je u potpunosti razvijena u skladu s dokumentima koji zakonski i kvalitativno reguliraju uredsko poslovanje u RH.
 • Većina sličnih rješenja za upravljanje dokumentima dolazi od stranih proizvođača. Takva rješenja su skupa, nisu kvalitetno prilagođena hrvatskim prilikama i imaju nefleksibilne uvjete licenciranja. Zastupnici koji prodaju ta rješenja najčešće nisu u mogućnosti kvalitetno prilagoditi softver potrebama organizacija JLU.
JEDNOSTAVNOST INSTALACIJE I ODRŽAVANJA:
 • KOTA je web aplikacija što je u skladu s tehnološkim trendovima razvoja modernih poslovnih sustava, te maksimizira mogućnosti i fleksibilnost korištenja.
 • Klijent je web preglednik (IE, Firefox).
 • Nema instaliranja „rich client“ aplikacija na radnim stanicama.Uza sve nabrojano, najvažnije za napomenuti je da KOTA u sebi objedinjuje sve funkcionalne zahtjeve u poslovanju JLU:

urudžbiranje i arhiviranje dokumenta, tijek dokumenta unutar organizacije prema hijerarhijskoj podjeli, automatiziranu integraciju s gradskim web portalom, statistike po predmetima, odjelima, zaposlenicima i ostalim kriterijima, notifikaciju korisnika putem e-maila, sms-a, te sve ostalo potrebno za kvalitetan i efikasan rad gradske uprave.

Arhitektura KOTE je dizajnirana tako da je maksimalno prilagodljiva izmjenama prema zahtjevima organizacija u koje se uvodi. Izmjene su uključene u cijenu!